MEGHÍVÓ

 

Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér

Értesítem arról, hogy az Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér közgyűlését összehívom. Az ülésre meghívom Önt, mint az egyesület tagját.

Az ülés helyszíne és ideje:

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Kisbér, Városház tér 1.
(nyugdíjas terem)

2017 december 16. 15:00

Megismételt közgyűlés helyszíne és ideje:

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Kisbér, Városház tér 1.
(nyugdíjas terem)

2017 december 16. 15:30

Napirendi pontok:

  1. Napirend elfogadása
  2. Éves és pénzügyi beszámoló
  3. Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása
  4. Éves költségvetés meghatározása, pénzügyi terv készítése, tagdíj meghatározása
  5. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

Az egyesület törvényes működésének biztosítására tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A közgyűlés összehívására és lebonyolítására az egyesület hatályos alapszabályának vonatkozó szabályai az irányadók.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés a fent megjelölt helyen és időben került megtartásra, a fentebb javasolt napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Kelt: Kisbér, 2017.12.01.

Tisztelettel:

Kovács Károly

Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér

elnök