MEGHÍVÓ

 Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér

Értesítem arról, hogy az Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér közgyűlését összehívom. Az ülésre meghívom Önt, mint az egyesület tagját.

Az ülés helyszíne és ideje:
Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ.
2870 Kisbér, Angol kert 1.
2016. december 18. 15:00

Megismételt  közgyűlés helyszíne és ideje:
Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ.
2870 Kisbér, Angol kert 1.
2016. december 18. 15:30

Napirendi pontok:

  1. Napirend elfogadása
  2. Éves és pénzügyi beszámoló
  3. Éves költségvetés meghatározása, pénzügyi terv készítése, tagdíj meghatározása
  4. Alapszabály módosítása a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség jelzése alapján
  5. Belső szabályzat megfogalmazása, elfogadása
  6. Egyéb, a közgyűlési meghívó kiküldése után, alapszabály szerint az elnökséghez eljuttatott napirendi pontok tárgyalása

Az egyesület törvényes működésének biztosítására tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

A közgyűlés összehívására és lebonyolítására az egyesület hatályos alapszabályának vonatkozó szabályai az irányadók.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés a fent megjelölt helyen és időben került megtartásra, a fentebb javasolt napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kelt: Kisbér, 2016.12.05.

Tisztelettel:

Kovács Károly
Evolúció Kerékpáros Sport Egyesület Kisbér
elnök